Bilskrot demonterar bilen i Trollhättan förr eller senare

image bilskrottrollhattanforrsenare.png (0.3MB)
Lien vers: https://www.bilskrotgbg.se
Bilskrot i Trollhättan skrotar bilen förr eller senare
För många bilinnehavare av äldre bilar kommer den sorgliga tidpunkten till slut, när omkostnaden för att reparera en bil visar sig vara mer än den verkligen är värd. Det är då fordonsägaren bör nog ta ta sig i kragen och tänka efter att skilja sig från sin klenod. Att skrota bilen i Trollhättan kan även ge ett extra bidrag till plånboken. Det är vanligt för flera bilägare att bli känslosam med tanke på allt de fått erfara tack vare bilen. Men alla bilar kommer en dag till bilskrot. När lagningskostnaden för att hålla den i godkänt skick är på väg att krossa hushållskassan, borde förståndet styra och lämna fordonet till en auktoriserad bilskrot för återvinning. Lyckligtvis måste inte den blödiga fordonsägaren se det äga rum. Han borde likväl känna till att det sker genom en mycket naturhjärtlig procedur. Och det existerar normer att lyda när personbilar skall återvinnas och avregistreras hos en auktoriserad bilskrot.

Idag är bilskrot i Trollhättan lönsamt för bilägare


En mobil bilskrot i Trollhättan söker efter fordon för återvinning. Genom den förnämliga skrotningsprocessen kan en ägare kalkylera med en bra betalning. Det är bara 10 år sen en bilskrots intäkt endast var försäljning av reservdelar. Numera har den utgiften övergått till en betydelsefull skrotningspremie till bilägaren. Men vägen till att skrotarna köper skrotbilar har varit lång och trevande. Det krävdes att myndigheterna kom ut med nya regler som förändrade den negativa utvecklingen. Den stora skrotningsutgiften innebar, att en del bilägare föredrog att dumpa sina skrotbilar i miljön. För att förhindra den utvecklingen tvingades bilproducenterna, via författningen SFS 2007:185, att betala för återvinning av fordon upp till 3 500 kg totalvikt. Men först och främst är det paragraf sex, rörande föreskrifter på kvantifierad skrotning, som har ändrat bilskrot-branschen radikalt.

Bilskrot i Trollhättan köper in fordon


Enligt miljöbalken ansvarar fordonsägaren för bilen tills ett skrotningsintyg erhållits från Transportstyrelsen för strykning i trafikregistret. När fordonsägaren väl bestämt sig för att lämna bilen till bilskrot i Trollhättan vill man också veta hur mycket den är värd. Olyckligtvis förekommer det ingen säkerhet för att man kommer att få några pengar på det alls - idag beror priset mer på värdet av återvunnet stål, koppar och aluminium än på vad fordonet skulle ha varit värd i ändamålsenligt tillstånd. När premien på dessa metaller reduceras kan somliga bilskrotar till och med begära ersättning för att hämta bilen. Det innefattar särskilt om katalysatorn fattas. Men man skall alltid försöka att få en sådant fordon hämtad utan kostnad. Det kan vara svårt att svälja, när priset minskar.


Men med några tusentals fordon som skrotas för bildemontering i Trollhättan varje år, kommer det inte som en överraskning, att den bromsande globala efterfrågan på återvunnet metaller och syntetiskt material har en så viktig effekt på skrotningspremien. Visst, vissa fordon skruvas ner och begagnade bilkomponenter säljs före personbilen pressas. Men även om fordonsmärket är ovanligt eller kostnadskrävande att handla är det osannolikt att det inverkar på värdet, som tillhandahålls om köpare för bildemontering har reducerats. Omvänt, i en ekonomisk konjunkturuppgång, när skrot är en bristvara, kommer fragmenterings-firmorna att ge mer ersättning för skrotbilen, och då kommer ägaren att mottaga en högre skrotpremie.