Bilskrot återvinner även nya bilar i Göteborg


Vad är bäst gällande CO-2-utsläpp: köra min nuvarande fordon tills jag skrota bilen i Göteborg eller köpa en helt ny, mer bränslesnål bil?

Det är inte helt enkelt att svara på den frågan av det skälet att det finns en del variabler att lägga in i ekvationen. Till exempel om man kör en äldre veteran bil cirka 4000 kilometer per år, skulle ett skifte mot en nytillverkad bränslesnål Peugeot 206 innebära att både fordonet och ägaren hunnit avlida före någon koldioxidfördel förverkligats. Den andra frågan är hur mycket energi som erfordras och hur mycket CO-2-utsläpp som skapas för att tillverka ett nytt fordon nuförtiden. Det lättaste svaret är, anskaffa en elektrisk bil där substanserna återvinns från en bildemontering med ett totalt kretslopp och där bilproducenten tillverkar sina fordon med förnybar energi.
image bilskrotatervinninggoteborg.png (0.2MB)
Lien vers: https://www.bilskrotgbg.se
Bilskrot återvinner även nya fordon i Göteborg

Bilåtervinning av gamla bilar på bilskrot


För att nå drömmen om ett evigt kretslopp på bilskrot i Göteborg behöver de som jobbar med detta ha utbildade och ha kompetens i detta. Även arbetssätt och kungörelse för en del bildelar i fordonen är ofullständiga. De flesta i Göteborg har börjat ställa om till ett kretslopp och fossilfri hushållning och den är helt behövlig. Det är det enda sättet att inte förstöra klimatet och minska överutnyttjandet av planetens resurser.
image skrotabilentryggtgoteborg.png (0.2MB)
Lien vers: https://www.bilskrotgbg.se/bilskrot-goteborg/kungalv
Skrota bilen i Göteborg tryggt och säkert

Skrotning av fordon tryggt och säkert


Har du en trasig bil, som står övergiven, som du inte vet vad du ska göra med? Du kan alltid överlämna den kostnadsfritt till en godkänd bildemontering i Göteborg som är bunden till bilproducenterna. Bestämmelserna idag säger, att biltillverkare måste skrota bilen utan kostnad under förutsättning att den är fullständig. Det förekommer även andra bilskrotar som har tillstånd från Länsstyrelsen och som utför bilskrotning lika bra och klimatvänligt som biltillverkarnas bilskrotar. Dessa företag är mer benägna att betala ut relevant ersättning för din skrotbil. Så det går att tjäna pengar på skrotbilen och ändå vara miljömedveten. Auktoriserade bilskrotdelar följer stränga lagar enligt bilskrotningsförordningen oberoende om de tillhör biltillverkarnas skrotar eller inte. Det är godkännandet från Länsstyrelsen som garanterar att återvinningsprocessen för fordon är sedlig och miljöriktig. Anspråken är idag att så mycket som möjligt skall återanvändas eller återvinnas (lägst 95%). Arbete med bilåtervinning & bilskrot i Göteborg gör framsteg och går framåt.
image mobilbilskrotgoteborg.png (0.2MB)
Mobil bilskrot i Göteborg hjälper dig

Mobil bilskrot - Hur funkar det?


Att skrota bilen i Göteborg i förtid kan innebära en intensifiering av energianvändningen och ökade CO 2-utsläppen under fordonets livscykel. Detta kommer troligtvis även att gälla fordon som skall produceras framöver om inte den årliga utvecklingen av bränsleeffektiviteten är mer effektiv än föregående år. Den största ovissheten i detta tema är kopplingen mellan energin det tar att köra en bil och energin för att tillverka den. Den gamla skrotpremien som en del nationer introducerat har mer främjat bilproducenter. Förmodligen hade klimatet varit renare utan någon skrotningspremie för gamla fordon. Också bilfabrikanter själva har lockat bilägare. Mercedes hade ett erbjudande för en del år sedan, Där det vill att man skrota bilen hos en bilskrot i Uddevalla och få en skrotningspremie när du köper en ny bil av oss.