image bilskrotstenungsundatervinnerframtiden.png (0.3MB)
Lien vers: https://www.bilskrotgbg.se
Bilskrot i Stenungsund återvinner för framtiden
Bilskrot i Stenungsund återvinner för framtiden


Cirkulärt materialflöde är det hos bilskrot i Stenungsund där skrotbilar pressas ihop för fragmentering och återvinning. Här rivs metallerna isär för att senare transporteras till smältverk. Cirkulär ekonomi är att utvinna naturresurser, producera, konsumera och så småningom återvinna materialet. Begreppet är modernare ord för evigt kretslopp. Allt handlar om ett bättre nyttjande av utvunna resurser. För att nå visionen om ett evigt kretslopp är det viktigt att det politiska fokuset flyttats till att hantera avfall på ett miljövänligt sätt.

Skrotbilar hämtas av bilskrot i Stenungsund


Det är ofrånkomligt för en fordonsägare att låta bli erfara ögonstenens sista dag. Den kan bero på en del orsaker. Men antagligen för att den är gammal och dess smaskiga hunger på pengar för reparationer som driver den tvekande bilinnehavaren till ett avgörande. När kostnaden för att fixa de funna felen, från Svensk Bilprovning AB, är mer än kostnaden på en dylik personbil, finnsingen återvändo. Möjligen kan det vara lättare att separeras med tanke på att en godkänd bildemontering lockar med en rejäl betalning, när ägaren av bilen äntligen har accepterat att skrota bilen i Stenungsund . Givetvis är det frågan om storleken av pengarna och om skrotbilen hämtas, som först uppenbara sig i fordonsinnehavarens skalle. Är personbilen är fullständig kan personbilen avlämnas utan kostnad till en bildemontering. Det framgår tydligt i Naturvårdsverkets (SFS 2007:185) föreskrift till fordonstillverkarna. Har fordonet kvar den ursprungliga katalysatorn kan fordonsinnehavaren kalkylera med att erhålla ett par tusingar till portmonnä.

Flexibel bilskrot i Stenungsund till er Tjänst


Betalningen kan variera från dag till dag avhängigt världsmarknadens förändrade betalning för plåt och återstående hårdmetallar som ingår i en skrotbil. Fordonsägaren kan känna sig säker vid inlämning av personbilen till en flexibel bilskrot i Stenungsund. Samma sak innefattar också vid transport av en legitimerad bärgare med tillåtelse från Länsstyrelsen. Bägge lämnar ett juridiskt mottagningskvittens med skrotintyg till bilregistret för avregistrering. Den uttjänta bilen blir rensad från allt miljöfarligt på ett rikligt rationellt sätt. Det borgar den hårda ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007:186” för. Efter hanteringen på bildemonteringen skickas det hoppressade vraket till ett fragmenterings-bolag för recirkulation. Den numera helautomatiserad återvinningsprocessen är grunden till den välkomna ersättningen till fordonsägaren. Klassificerade och återvunna metaller, som exempelvis stål, zink och platina, används i ett evigt kretslopp.

Men katalysatorn, med återanvända ädelmetaller, är den uttjänta bilens mest exklusiva bildel. Återanvändning innebär enorma energisparande och sänker koldioxid-avgaserna med typ lika många kilo, som de skilda metallerna väger. Oberoende av, den ökande recirkulationen finns det alltjämt en bilskrot för begagnade komponenter. En del bilskrotar med självplock i Stenungsund skruvar ner användbara bildelar efter rensning av hälsofarliga ämnen. Merparten av dessa skrotföretagen är förenade hos Märkesdemo. För en köpare går det snabbt att lokalisera sökt bilkomponent i en av landets främsta e-kommers. På en minut visar menyn Sveriges alla befintliga sätt med pris, körd sträcka och mobilnummer till skroten. Så det är bara att selektera och vraka!